Về Viện Di Động

Sản phẩm mới

Xiaomi Redmi Note 9 lộ bản concept với màn hình đục lỗ, cụm 4 camera sau hình vuông?

Xiaomi Redmi Note 9 lộ bản concept với màn hình đục lỗ, cụm 4 camera sau hình vuông?
Xiaomi Redmi Note 9 lộ bản concept với màn hình đục lỗ, cụm 4 camera sau hình vuông?