Về Viện Di Động

Tin tức

Triển lãm thiết bị di động lớn nhất thế giới (MWC 2020) CHÍNH THỨC bị hủy bỏ vì virus Corona

Triển lãm thiết bị di động lớn nhất thế giới (MWC 2020) CHÍNH THỨC bị hủy bỏ vì virus Corona
Triển lãm thiết bị di động lớn nhất thế giới (MWC 2020) CHÍNH THỨC bị hủy bỏ vì virus Corona