Về Viện Di Động

Thu cũ lên đời

Kiểm tra <br/> Giá máy cũ

Kiểm tra
Giá máy cũ

Hẹn định giá <br/> Trực tiếp

Hẹn định giá
Trực tiếp

Bán lại máy cũ <br/> Đổi cũ lên đời

Bán lại máy cũ
Đổi cũ lên đời

Bảng phân loại tiêu chí thu máy

Tiêu chí đánh giá [Loại 1] Máy hoạt động tốt, hình thức như mới

 • Nguồn: Điện thoại lên nguồn
 • Bảo mật: Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khẩu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt, nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi, đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, Google account, icloud. Đối với iPhone, mở khóa nhà mạng.
 • Màn hình LCD: Màn hình LCD hoạt động tốt. LCD không bể vỡ, không sọc màn hình, không có điểm chết, không hư hỏng do chất lỏng, không ám màu, không lưu ảnh màn hình, chảy mực màn hình, đốm sáng.
 • Chức năng: Đầy đủ chức năng (dung lượng pin > 80%)
 • Mặt kính trước: Không trầy xước.
 • Mặt kính sau và nắp lưng: Không trầy xước.
 • Khung viền: Không trầy xước.
 • Phụ kiện: Đầy đủ phụ kiện
  1. Đối với điện thoại Galaxy Note 3, Note 4, Note Edge, Note 3 Neo không có S Pen trừ 150.000đ.
  2. Đối với điện thoại Galaxy Note 5, Note FE, Note 8 không có S Pen trừ 300.000đ.
  3. Đối với điện thoại Note 9 không có S Pen trừ 600.000đ
  4. Đối với điện thoại mất nắp lưng trừ 100.000đ.

Tiêu chí đánh giá [Loại 2] Máy hoạt động tốt, màn hình và thân máy trầy xước nhẹ

 • Nguồn: Điện thoại lên nguồn
 • Bảo mật: Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khẩu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt, nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi, đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, Google account, icloud. Đối với iPhone, mở khóa nhà mạng.
 • Màn hình LCD: Màn hình LCD hoạt động tốt. LCD không bể vỡ, không sọc màn hình, không có điểm chết, không hư hỏng do chất lỏng, không ám màu, không lưu ảnh màn hình, chảy mực màn hình, đốm sáng.
 • Chức năng: Đầy đủ chức năng (dung lượng pin > 80%)
 • Mặt kính trước: Trầy xước nhẹ, ít hơn hai vết nhỏ hơn 3mm
 • Mặt kính sau và nắp lưng: Trầy xước, lõm nhẹ nhỏ hơn ba vết, mỗi vết nhỏ hơn 3mm
 • Khung viền: Trầy xước, lõm nhẹ nhỏ hơn ba vết, mỗi vết nhỏ hơn 3mm
 • Phụ kiện:
  1. Đối với điện thoại Galaxy Note 3, Note 4, Note Edge, Note 3 Neo không có S Pen trừ 150.000đ.
  2. Đối với điện thoại Galaxy Note 5, Note FE, Note 8 không có S Pen trừ 300.000đ.
  3. Đối với điện thoại Note 9 không có S Pen trừ 600.000đ
  4. Đối với điện thoại mất nắp lưng trừ 100.000đ.
  5. Điện thoại bị mất khay sim trừ 200.000đ

Tiêu chí đánh giá [Loại 3] Máy hoạt động tốt, màn hình và thân máy trầy xước nhiều, hiển thị và cảm ứng bình thường

 • Nguồn: Điện thoại lên nguồn
 • Bảo mật: Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khẩu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt, nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi, đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, Google account, icloud. Đối với iPhone, mở khóa nhà mạng.
 • Màn hình LCD: Màn hình LCD hoạt động tốt. LCD không bể vỡ, không sọc màn hình, không có điểm chết, không hư hỏng do chất lỏng, không ám màu, không lưu ảnh màn hình, chảy mực màn hình, đốm sáng.
 • Chức năng: Đầy đủ chức năng (dung lượng pin > 80%)
 • Mặt kính trước: Không đánh giá tiêu chuẩn này
 • Mặt kính sau và nắp lưng: Không đánh giá tiêu chuẩn này
 • Khung viền: Không đánh giá tiêu chuẩn này
 • Phụ kiện:
  1. Đối với điện thoại Galaxy Note 3, Note 4, Note Edge, Note 3 Neo không có S Pen trừ 150.000đ.
  2. Đối với điện thoại Galaxy Note 5, Note FE, Note 8 không có S Pen trừ 300.000đ.
  3. Đối với điện thoại Note 9 không có S Pen trừ 600.000đ
  4. Đối với điện thoại mất nắp lưng trừ 100.000đ.
  5. Điện thoại bị mất khay sim trừ 200.000đ

Tiêu chí đánh giá [Loại 4] Máy hoạt động bình thường, màn hình bị âm ảnh nhẹ (2 điểm)

 • Nguồn: Điện thoại lên nguồn
 • Bảo mật: Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khẩu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt, nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi, đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, Google account, icloud. Đối với iPhone, mở khóa nhà mạng.
 • Màn hình LCD: Màn hình hoạt động nhưng bị âm ảnh nhẹ, có điểm chết màu hoặc đốm trắng hiển thị mờ trên màn hình ( tối đa 2 vết)
 • Chức năng: Không đánh giá tiêu chuẩn này
 • Mặt kính trước: Không đánh giá tiêu chuẩn này
 • Mặt kính sau và nắp lưng: Không đánh giá tiêu chuẩn này
 • Khung viền: Không đánh giá tiêu chuẩn này
 • Phụ kiện:
  1. Đối với điện thoại Galaxy Note 3, Note 4, Note Edge, Note 3 Neo không có S Pen trừ 150.000đ.
  2. Đối với điện thoại Galaxy Note 5, Note FE, Note 8 không có S Pen trừ 300.000đ.
  3. Đối với điện thoại Note 9 không có S Pen trừ 600.000đ
  4. Đối với điện thoại mất nắp lưng trừ 100.000đ.
  5. Điện thoại bị mất khay sim trừ 200.000đ

Tiêu chí đánh giá [Loại 5] Máy hoạt động bình thường, màn hình bị âm ảnh nặng, chảy mực

 • Nguồn: Điện thoại lên nguồn
 • Bảo mật: Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khẩu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt, nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi, đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, Google account, icloud. Đối với iPhone, mở khóa nhà mạng.
 • Màn hình LCD: Màn hình hoạt động nhưng bị âm ảnh nặng, chảy mực, sọc, ám màu.
 • Chức năng: Không đánh giá tiêu chuẩn này
 • Mặt kính trước: Không đánh giá tiêu chuẩn này
 • Mặt kính sau và nắp lưng: Không đánh giá tiêu chuẩn này
 • Khung viền: Không đánh giá tiêu chuẩn này
 • Phụ kiện:
  1. Đối với điện thoại Galaxy Note 3, Note 4, Note Edge, Note 3 Neo không có S Pen trừ 150.000đ.
  2. Đối với điện thoại Galaxy Note 5, Note FE, Note 8 không có S Pen trừ 300.000đ.
  3. Đối với điện thoại Note 9 không có S Pen trừ 600.000đ

Bảng giá thu máy cũ

Sản phẩm Dung lượng Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5
APPLE IPHONE 11 PRO 64GB 64 14,611,500 13,318,000 11,877,000 7,435,000 3,818,000
APPLE IPHONE 11 PRO 256GB 256 16,141,500 13,882,000 12,378,000 7,730,000 3,968,000
APPLE IPHONE 11 PRO 512GB 512 16,641,500 14,525,000 12,949,000 8,065,000 4,140,000
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 64GB 64 17,671,500 15,731,000 14,022,000 8,620,000 4,462,000
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 256GB 256 19,031,500 16,535,000 14,737,000 9,109,000 4,676,000
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 512GB 512 19,541,500 17,179,000 15,309,000 9,443,000 4,848,000
APPLE IPHONE X 64GB 64 7,831,000 6,695,000 6,101,000 3,478,000 1,785,000
APPLE IPHONE X 256GB 256 8,531,000 7,089,000 6,451,000 3,682,000 1,891,000
APPLE IPHONE XR 64GB 64 7,800,000 6,695,000 5,900,000 3,478,000 1,785,000
APPLE IPHONE XR 128GB 128 8,200,000 6,932,000 6,311,000 3,601,000 1,849,000
APPLE IPHONE XR 256GB 256 8,500,000 7,089,000 6,451,000 3,682,000 1,891,000
APPLE IPHONE XS 64GB 64 9,319,000 7,561,000 6,871,000 3,927,000 2,016,000
APPLE IPHONE XS 256GB 256 9,681,500 8,191,000 7,431,000 4,255,000 2,184,000
APPLE IPHONE XS 512GB 512 10,250,000 8,585,000 7,781,000 4,459,000 2,290,000
APPLE IPHONE XS MAX 64GB 64 11,381,500 9,500,000 8,550,000 5,032,000 2,584,000
APPLE IPHONE XS MAX 256GB 256 12,061,500 10,032,000 9,028,800 5,564,000 2,857,000
APPLE IPHONE XS MAX 512GB 512 12,740,000 10,192,000 9,172,800 6,059,000 3,110,000
APPLE IPHONE 11 64GB 64 11,721,500 10,132,000 9,102,000 5,500,000 2,835,000
APPLE IPHONE 11 128GB 128 12,954,000 11,003,000 9,874,000 5,975,000 3,068,000
APPLE IPHONE 11 256GB 256 13,425,000 11,405,000 10,232,000 6,184,000 3,175,000
APPLE IPHONE 6S PLUS 32GB 32 3,300,000 2,388,000 2,123,000 1,241,000 637,000
APPLE IPHONE 6S PLUS 64GB 64 3,500,000 2,593,000 2,306,000 1,348,000 692,000
APPLE IPHONE 7 PLUS 256GB 256 3,821,000 3,163,000 2,812,000 1,643,000 844,000
APPLE IPHONE 7 32GB 32 3,000,000 2,464,000 2,190,000 1,280,000 657,000
APPLE IPHONE 7 128GB 128 3,500,000 2,681,000 2,382,000 1,392,000 715,000
APPLE IPHONE 7 PLUS 128GB 128 5,500,000 4,333,000 3,851,000 2,251,000 1,155,000
APPLE IPHONE 7 PLUS 32GB 32 5,000,000 3,780,000 3,360,000 1,964,000 1,008,000
APPLE IPHONE 7 PLUS 256GB 256 5,700,000 4,646,000 4,280,000 2,413,000 1,239,000
APPLE IPHONE 8 64GB 64 4,500,000 3,619,000 3,366,000 1,880,000 965,000
APPLE IPHONE 8 256GB 256 5,000,000 4,182,000 3,866,000 2,173,000 1,115,000
APPLE IPHONE 8 PLUS 64GB 64 6,900,000 5,549,000 4,933,000 2,882,000 1,480,000
APPLE IPHONE 8 PLUS 256GB 256 7,200,000 5,871,000 5,218,000 3,049,000 1,566,000
APPLE IPHONE SE 16GB 16 1,300,000 803,000 714,000 418,000 214,000
APPLE IPHONE SE 2020 64GB 64 1,700,000 874,000 776,000 430,000 233,000
APPLE IPHONE 6 16GB 16 1,453,000 1,202,000 1,069,000 625,000 321,000
APPLE IPHONE 6 32GB 32 1,614,000 1,335,000 1,188,000 694,000 356,000
APPLE IPHONE 6 64GB 64 1,694,000 1,402,000 1,247,000 729,000 374,000
APPLE IPHONE 6 128GB 128 1,815,000 1,502,000 1,335,000 780,000 401,000
APPLE IPHONE 6 PLUS 16GB 16 2,000,000 1,632,000 1,451,000 847,000 435,000
APPLE IPHONE 6 PLUS 64GB 64 2,300,000 1,707,000 1,516,000 886,000 454,000
APPLE IPHONE 6 PLUS 128GB 128 2,300,000 1,781,000 1,582,000 926,000 475,000
APPLE IPHONE 6S 64GB 64 2,194,000 1,669,000 1,483,000 867,000 445,000
APPLE IPHONE 6S 16GB 16 1,694,000 1,402,000 1,247,000 729,000 374,000
APPLE IPHONE 6S 128GB 128 2,394,000 1,937,000 1,721,000 1,006,000 516,000
APPLE IPHONE 6S 32GB 32 2,000,000 1,602,000 1,424,000 832,000 427,000
APPLE IPHONE 6S PLUS 128GB 128 3,600,000 2,871,000 2,552,000 1,491,000 766,000
APPLE IPHONE 6S PLUS 16GB 16 2,800,000 2,048,000 1,821,000 1,064,000 546,000
Samsung Galaxy A5 2016 Tất cả 500,000 400,000 348,000 201,000 128,000
Samsung Galaxy A7 2016 Tất cả 800,000 600,000 556,000 313,000 135,000
Samsung Galaxy A8 2016 Tất cả 850,000 650,000 591,000 341,000 150,000
Samsung Galaxy A5 Tất cả 480,000 360,000 334,000 201,000 100,000
Samsung Galaxy A7 Tất cả 580,000 440,000 404,000 233,000 120,000
Samsung Galaxy A6 (2018) Tất cả 1,000,000 800,000 749,000 402,000 128,000
Samsung Galaxy A6 Plus (2018) Tất cả 1,200,000 960,000 941,000 482,000 135,000
Samsung Galaxy A80 128GB Tất cả 1,200,000 950,000 883,000 482,000 170,000
Samsung Galaxy A8 Plus (2018) Tất cả 1,500,000 1,200,000 1,161,000 603,000 270,000
Samsung Galaxy J7 Pro SM-J730G/DS Tất cả 800,000 620,000 599,000 322,000 120,000
Samsung Galaxy J7 Prime Tất cả 650,000 550,000 535,000 261,000 120,000
Samsung Galaxy J7 Plus SM-C710F/DS Tất cả 750,000 650,000 631,000 322,000 140,000
Samsung Galaxy M30s Tất cả 2,000,000 1,400,000 1,283,000 804,000 250,000
SAMSUNG GALAXY M31 SM-M315F/DS 128GB Tất cả 2,250,000 1,600,000 1,444,000 904,000 300,000
SAMSUNG GALAXY A30 SM-A305F/DS 32GB Tất cả 2,550,000 1,800,000 1,637,000 810,000 400,000
SAMSUNG GALAXY A30 SM-305F/DS 64GB Tất cả 3,000,000 2,200,000 1,925,000 930,000 435,000
SAMSUNG GALAXY A30s SM-A307GN/DS 64GB Tất cả 3,150,000 2,300,000 2,032,000 890,000 420,000
SAMSUNG GALAXY A31 SM-A315G/DS 128GB Tất cả 3,500,000 2,500,000 2,246,000 980,000 447,000
SAMSUNG GALAXY A70 SM-A705F/DS 128GB Tất cả 2,500,000 2,100,000 2,000,000 1,200,000 500,000
SAMSUNG GALAXY A71 8GB/128GB Tất cả 4,500,000 4,000,000 3,209,000 1,470,000 750,000
SAMSUNG GALAXY A50 SM-505F/DS Tất cả 1,750,000 1,450,000 1,390,000 840,000 400,000
SAMSUNG GALAXY A50s SM-A507FN/DS 64GB Tất cả 3,200,000 2,500,000 2,246,000 1,120,000 550,000
SAMSUNG GALAXY A51 6GB/128GB Tất cả 4,500,000 3,200,000 2,625,000 1,330,000 620,000
SAMSUNG GALAXY A9 SM-A920F/DS 128GB Tất cả 2,700,000 2,200,000 2,193,000 1,280,000 480,000
SAMSUNG GALAXY A7 (2018) 128GB SM-A750GN/DS Tất cả 1,600,000 1,300,000 1,283,000 764,000 360,000
Samsung Galaxy A5 (2017) SM-A520F/DS Tất cả 800,000 640,000 578,000 322,000 1,512
Samsung Galaxy A7 (2017) SM-A720F/DS Tất cả 920,000 780,000 749,000 381,000 182,000
Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965F/DS 128GB Tất cả 4,265,000 2,850,000 2,838,000 1,630,000 790,000
Samsung Galaxy S9 SM-G960F/DS 64GB Tất cả 3,510,000 2,250,000 2,357,000 1,270,000 710,000
Samsung Galaxy S8 Plus SM-G955FD 64GB Tất cả 2,647,000 1,950,000 1,822,000 1,070,000 550,000
Samsung Galaxy S8 SM-G950FD 64GB Tất cả 2,108,000 1,650,000 1,511,000 890,000 358,000
Samsung Galaxy S7 SM-G930 32GB Tất cả 1,245,000 950,000 891,000 510,000 112,000
Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935 32GB Tất cả 1,568,000 1,200,000 1,073,000 620,000 121,000
Samsung Galaxy S6 Edge Plus G928 32GB Tất cả 1,029,000 750,000 646,000 270,000 112,000
Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925 64GB Tất cả 800,000 600,000 517,000 220,000 92,000
Samsung Galaxy S6 SM-G920 64GB Tất cả 650,000 480,000 410,000 170,000 82,000
Samsung Galaxy S5 Tất cả 400,000 300,000 278,000 140,000 80,000
Samsung Galaxy S4 Docomo SC-04E 32GB Tất cả 280,000 230,000 193,000 100,000 40,000
SAMSUNG GALAXY S3 Tất cả 200,000 150,000 140,000 80,000 40,000
Samsung Galaxy A8 Tất cả 800,000 600,000 556,000 290,000 120,000
SAMSUNG GALAXY NOTE 3 NEO 32GB Tất cả 150,000 120,000 111,000 60,000 50,000
SAMSUNG GALAXY NOTE 2 Tất cả 140,000 110,000 100,000 50,000 40,000
Samsung Galaxy S20 Ultra (12GB|128GB) Tất cả 10,873,600 9,242,560 7,394,048 5,151,000 1,907,000
Samsung Galaxy S20 Plus (8GB|128GB) Tất cả 10,233,600 8,698,560 6,958,848 4,222,000 1,867,000
Samsung Galaxy S20 (8GB|128GB) Tất cả 8,249,600 7,012,160 5,609,728 3,516,000 1,847,000
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975F/DS 1TB 1TB 7,683,000 5,950,000 5,234,000 2,923,000 1,788,000
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975F/DS 512GB 512 7,252,000 5,850,000 4,913,000 2,750,000 1,680,000
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975F/DS 128GB 128 6,712,000 5,350,000 4,699,000 2,590,000 1,464,000
Samsung Galaxy S10 5G 512GB 512 5,950,000 4,860,000 4,164,000 2,270,000 1,247,000
Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977) 256GB 256 5,650,000 3,750,000 2,260,000 2,110,000 1,150,000
Samsung Galaxy S10 SM-G973F/DS 128GB 128 5,668,000 3,510,000 3,479,000 2,080,000 1,050,000
Samsung Galaxy S10e 128GB (CTY) Tất cả 4,589,000 3,200,000 3,159,000 1,830,000 910,000
Samsung Galaxy S10 Lite Tất cả 5,344,000 4,350,000 3,693,000 1,950,000 800,000
Samsung Galaxy Note 10 Plus 512GB 512 10,359,900 8,707,000 6,833,000 4,222,000 1,950,000
Samsung Galaxy Note 10 Plus (12GB|256GB) 256 9,549,900 7,924,000 6,678,000 3,850,000 1,650,000
Samsung Galaxy Note 10 256GB 256 8,052,000 6,216,000 5,429,000 2,922,000 1,450,000
Samsung Galaxy Note 10 Lite (8GB|128GB) Tất cả 5,483,000 4,160,000 3,492,000 1,980,000 750,000
Samsung Galaxy Note 9 (8GB|512GB) 512 4,979,000 4,023,000 1,990,000 1,843,000 850,000
Samsung Galaxy Note 9 (6GB|128GB) 128 4,452,000 3,553,000 1,743,000 1,510,000 950,000
Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950) 64GB Tất cả 3,402,000 2,450,000 1,843,000 1,360,000 457,000
Samsung Galaxy Note FE (Fan Edition) Tất cả 2,300,000 2,050,000 1,843,000 625,000 250,000
Samsung Galaxy Note Edge SM-N915 32GB Tất cả 450,000 350,000 298,000 151,000 70,000
Samsung Galaxy Note 5 SM – N920 32GB Tất cả 950,000 700,000 592,000 263,000 150,000
Samsung Galaxy Note 4 SM-N910 Tất cả 530,000 388,000 313,000 100,000 80,000
Samsung Galaxy Note 3 N900S/K/L 32GB Tất cả 350,000 250,000 207,000 90,000 50,000

209 Hỏi đáp & tư vấn

 1. Nguyễn Công Đào

  iP6 16GB ngoại hình khá, hoạt động bình thường, pin 69% thu lại bao nhiêu ạ

  Trả lời | Đã đăng 6 tháng trước
  1. Viện Di Động CR 02 QTV

   Dạ chào bạn !!!
   Dạ cảm ơn bạn đã quan tâm Viện Di Động
   Dạ Iphoen 6 16GB và tình trạnh như bạn chia sẻ bên mình thu vào là 1.792.500 ₫ (Tham khảo)
   Tuy nhiên để biết chính xác, bạn đem máy đến cửa hàng Viện Di Động tiện cho bạn và sẽ có bạn kỹ thuật kiểm tra, báo chính xác cho bạn ạ.
   Thông tin đến bạn!
   Liên hệ số điện thoại 1800.6729 hoặc 19002057 để biết thêm chi tiết!

   Trả lời | Đã đăng 6 tháng trước
 2. Thùy Vân

  mình có máy Samsung a20 muốn đổi lên iPhone x được không bạn

  Trả lời | Đã đăng 6 tháng trước
  1. Viện Di Động CR 02 QTV

   Dạ chào bạn !!!
   Dạ cảm ơn bạn đã quan tâm Viện Di Động

   Hiện tại Samsung A20 bên mình tạm chưa hỗ trợ thu vào để Trade-in lên đời sản phẩm

   Thông tin đến bạn!
   Liên hệ số điện thoại 1800.6729 hoặc 19002057 để biết thêm chi tiết!

   Trả lời | Đã đăng 6 tháng trước
 3. Tấn Lợi

  máy mình iPhone 6 lock có thu vào không bạn

  Trả lời | Đã đăng 6 tháng trước
  1. Viện Di Động CR 02 QTV

   Dạ chào bạn !!!
   Dạ cảm ơn bạn đã quan tâm Viện Di Động

   Hiện tại chương trình Trade-in lên đời sản phẩm không áp dụng cho máy lock

   Thông tin đến bạn!
   Liên hệ số điện thoại 1800.6729 hoặc 19002057 để biết thêm chi tiết!

   Trả lời | Đã đăng 6 tháng trước