Thủ thuật

Tại sao iPhone lại có tiếng xoẹt xoẹt khi thực hiện cuộc gọi?

Tại sao iPhone lại có tiếng xoẹt xoẹt khi thực hiện cuộc gọi?
Tại sao iPhone lại có tiếng xoẹt xoẹt khi thực hiện cuộc gọi?