Về Viện Di Động

Thay camera trước iPad

STT Dịch vụ Bảng giá
1 Thay camera trước iPad 2 300,000 VNĐ
2 Thay camera trước iPad 3 300,000 VNĐ
3 Thay camera trước iPad 4 300,000 VNĐ
4 Thay camera trước iPad Air 1 400,000 VNĐ
5 Thay camera trước iPad Air 2 450,000 VNĐ
6 Thay camera trước iPad Mini 1 300,000 VNĐ
7 Thay camera trước iPad Mini 2 350,000 VNĐ
8 Thay camera trước iPad Mini 3 400,000 VNĐ
9 Thay camera trước iPad Mini 4 400,000 VNĐ
10 Thay camera trước iPad Pro 9.7 500,000 VNĐ
11 Thay camera sau iPad Pro 12.9 490,000 VNĐ
  • Thời gian sửa chữa bảo hành lấy ngay từ 1-2 tiếng
  • Kiểm tra máy miễn phí, không sửa không vấn đề
  • Vệ sinh máy

Gọi miễn phí

1800.6729

Mô tả chi tiết Thay camera trước iPad