Sửa chữa phần cứng

Sửa main ic usb sạc

STT Dịch vụ Bảng giá Thời gian Bảo hành/cam kết
1 Sửa main ic usb sạc Asus Zenfone 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
2 Sửa main ic usb sạc Asus Zenfone 3 Max Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
3 Sửa main ic usb sạc Asus Zenfone 5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
4 Sửa main ic usb sạc Asus Zenfone 6 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
5 Sửa main ic usb sạc Asus Zenfone Selfie Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
6 Sửa main ic usb sạc iPad 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
7 Sửa main ic usb sạc iPad 3 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
8 Sửa main ic usb sạc iPad 4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
9 Sửa main ic usb sạc iPad Air 1 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
10 Sửa main ic usb sạc iPad Air 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
11 Sửa main ic usb sạc iPad Mini 1 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
12 Sửa main ic usb sạc iPad Mini 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
13 Sửa main ic usb sạc iPad Mini 3 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
14 Sửa main ic usb sạc iPad Mini 4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
15 Sửa main ic usb sạc iPhone 4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
16 Sửa main ic usb sạc iPhone 4s Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
17 Sửa main ic usb sạc iPhone 5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
18 Sửa main ic usb sạc iPhone 5S Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
19 Sửa main ic usb sạc iPhone 6 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
20 Sửa main ic usb sạc iPhone 6 Plus Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
21 Sửa main ic usb sạc iPhone 6s Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
22 Sửa main ic usb sạc iPhone 6s Plus Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
23 Sửa main ic usb sạc iPhone 7 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
24 Sửa main ic usb sạc iPhone 7 Plus Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
25 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy a3 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
26 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy a3 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
27 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy a5 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
28 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy a5 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
29 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy a7 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
30 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy a7 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
31 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy a8 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
32 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy a9 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
33 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy a9 Pro Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
34 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy j5 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
35 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy j5 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
36 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy j7 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
37 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy j7 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
38 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy j7 Prime Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
39 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy Note 3 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
40 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy Note 4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
41 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy Note 5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
42 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy Note edge Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
43 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy s4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
44 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy s5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
45 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy s6 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
46 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy s6 edge Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
47 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy s6 edge Plus Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
48 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy s7 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
49 Sửa main ic usb sạc Samsung Galaxy s7 edge Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
50 Sửa main ic usb sạc Sony Xperia c4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
51 Sửa main ic usb sạc Sony Xperia c5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
52 Sửa main ic usb sạc Sony Xperia m4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
53 Sửa main ic usb sạc Sony Xperia m5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
54 Sửa main ic usb sạc Sony Xperia xa Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
55 Sửa main ic usb sạc Sony Xperia xa ultra Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
56 Sửa main ic usb sạc Sony Xperia z Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
57 Sửa main ic usb sạc Sony Xperia z ultra Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
58 Sửa main ic usb sạc Sony Xperia z1 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
59 Sửa main ic usb sạc Sony Xperia z1 Compact Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
60 Sửa main ic usb sạc Sony Xperia z2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
61 Sửa main ic usb sạc Sony Xperia z3 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
62 Sửa main ic usb sạc Sony Xperia z3 Compact Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
63 Sửa main ic usb sạc Sony Xperia z4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
64 Sửa main ic usb sạc Sony Xperia z5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
65 Sửa main ic usb sạc Sony Xperia z5 premium Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
66 Sửa main ic usb sạc Xiaomi mi 4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
67 Sửa main ic usb sạc Xiaomi mi 4c Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
68 Sửa main ic usb sạc Xiaomi mi 5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
69 Sửa main ic usb sạc Xiaomi mi Max Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
70 Sửa main ic usb sạc Xiaomi Redmi Note 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
71 Sửa main ic usb sạc Xiaomi Redmi Note 3/Pro Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
72 Sửa main ic usb sạc Xiaomi Redmi Note 4 Prime Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
73 Sửa main ic usb sạc Xiaomi Redmi Note 4/4x Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
Xem thêm
 • Thời gian sửa chữa bảo hành lấy ngay từ 1-2 tiếng
 • Kiểm tra máy miễn phí, không sửa không sao
 • Vệ sinh máy

Địa chỉ sửa chữa

 • Viện Di Động – 605 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10, TP.HCM
 • Viện Di Động – 51 Lê Văn Việt, Quận 9
 • Viện Di Động – 367 Quang Trung, Q. Gò Vấp
 • Viện Di Động – 177 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
 • Viện Di Động – 241 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận
 • Viện Di Động – 250 Đường 3.2, Quận 10
 • Viện Di Động – 62A Trần Quang Khải, Quận 1

Mô tả chi tiết Sửa main ic usb sạc

Ic usb sạc có chức năng cung cấp năng lượng cho pin giúp điện thoại tiếp tục hoạt động. Trong quá trình sử dụng bạn vô tình làm hư khiến điện thoại không thể nạp pin được. Sửa main ic usb sạc là cách để điện thoại có thể hoạt động bình thường nhất

Khi main ic usb sạc bị hư sẽ làm bạn cảm thấy vô cùng khó chịu và lo lắng cho dế yêu của mình. Nhưng bạn cứ yên tâm, những lúc gặp vấn đề này hãy đến với Viện Di Động để được tư vấn và sửa chữa. Bạn chắc chắn sẽ hài lòng về dịch vụ của chúng tôi.

sua-main-ic-usb-sac-gia-re-viendidong

Bạn nên chọn trung tâm uy tín để sửa ic usb sạc

Dấu hiệu nhận biết cần sửa main ic usb sạc

 • Sạc vẫn báo sạc nhưng dung lượng pin không hề tăng
 • Máy không nhận sạc hoặc không nhận USB khi kết nối với máy tính

Nguyên nhân khiến main ic usb sạc bị hư

 • Sử dụng sạc không chính hãng, kém chất lượng
 • Điện thoại bị va chạm, rơi rớt
 • Vô tình để điện thoại bị rơi vào nước hoặc để điện thoại trong môi trường ẩm ướt, nóng lạnh thất thường.
 • Việc sạc pin không đúng cách như sạc pin quá nhiều lần, vừa sạc vừa sử dụng điện thoại

sua-main-ic-usb-sac-chat-luong-viendidong

Sử dụng sạc hay dây cáp sạc kém chất lượng cũng là nguyên nhân làm hỏng ic usb sạc điện thoại

Vì sao nên chọn dịch vụ thay main ic usb sạc tại Viện Di Động

Viện Di Động nổi tiếng là trung tâm sửa chữa, bảo hành điện thoại uy tín, lâu đời. Trung tâm có đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, máy móc hiện đại và linh kiện chính hãng có nguồn gốc rõ ràng đảm bảo mang đến cho khách hàng các dịch vụ chất lượng cao với chi phí rẻ nhất thị trường. Trong đó, nổi bật là dịch vụ sửa main ic usb sạc giá rẻ chất lượng tốt, nhất định sẽ làm khách hàng hài lòng.
 • Bạn sẽ được kiểm tra, tư vấn kĩ lưỡng trước khi sử dụng dịch vụ thay main ic usb của Viện Di Động
 • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm, tay nghề cao
 • Linh kiện được thay thế được nhập khẩu chính hãng có nguồn gốc rõ ràng đảm bảo uy tín chất lượng trong nhiều năm liền
 • Công khai giá cả dịch vụ, không có tình trạng chặt chém khách hàng.
 • Đảm bảo thời gian sửa chữa nhanh chóng nhất có thể để khách hàng có thể lấy ngay khi cần
 • Đảm bảo không xảy ra tình trạng tráo đổi linh kiện của khách hàng
 • Thái độ phục vụ của nhân viên chuyên nghiệp, thân thiện, tận tâm đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng
 • Sử dụng hệ thống máy móc hiện đại
Vậy, nếu điện thoại của bạn đang có vấn đề về sạc pin thì hãy nhanh chóng mang máy tới Viện Di Động để được hỗ trợ tư vấn và sửa chữa kịp thời.

Xem thêm