Sửa chữa phần cứng

Sửa main ic sóng

STT Dịch vụ Bảng giá Thời gian Bảo hành/cam kết
1 Sửa main ic sóng Asus Zenfone 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
2 Sửa main ic sóng Asus Zenfone 3 Max Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
3 Sửa main ic sóng Asus Zenfone 5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
4 Sửa main ic sóng Asus Zenfone 6 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
5 Sửa main ic sóng Asus Zenfone Selfie Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
6 Sửa main ic sóng iPad 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
7 Sửa main ic sóng iPad 3 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
8 Sửa main ic sóng iPad 4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
9 Sửa main ic sóng iPad Air 1 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
10 Sửa main ic sóng iPad Air 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
11 Sửa main ic sóng iPad Mini 1 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
12 Sửa main ic sóng iPad Mini 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
13 Sửa main ic sóng iPad Mini 3 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
14 Sửa main ic sóng iPad Pro 9.7 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
15 Sửa main ic sóng iPhone 5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
16 Sửa main ic sóng iPhone 5c Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
17 Sửa main ic sóng iPhone 5s Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
18 Sửa main ic sóng iPhone 6 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
19 Sửa main ic sóng iPhone 6 Plus Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
20 Sửa main ic sóng iPhone 6s Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
21 Sửa main ic sóng iPhone 6s Plus Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
22 Sửa main ic sóng iPhone 7 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
23 Sửa main ic sóng iPhone 7 Plus Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
24 Sửa main ic sóng LG G Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
25 Sửa main ic sóng LG G2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
26 Sửa main ic sóng LG G3 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
27 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy A3 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
28 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy A3 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
29 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy A5 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
30 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy A5 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
31 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy A7 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
32 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy A7 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
33 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy A8 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
34 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy A9 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
35 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy A9 Pro Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
36 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy E5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
37 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy E7 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
38 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy J5 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
39 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy J5 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
40 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy J7 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
41 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy J7 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
42 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy J7 Prime Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
43 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy Note 3 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
44 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy Note 4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
45 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy Note 5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
46 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy Note Edge Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
47 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy S4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
48 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy S5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
49 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy S6 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
50 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy S6 Edge Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
51 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy S6 Edge Plus Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
52 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy S7 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
53 Sửa main ic sóng Samsung Galaxy S7 Edge Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
54 Sửa main ic sóng Sony Xperia C4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
55 Sửa main ic sóng Sony Xperia C5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
56 Sửa main ic sóng Sony Xperia M4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
57 Sửa main ic sóng Sony Xperia M5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
58 Sửa main ic sóng Sony Xperia XA Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
59 Sửa main ic sóng Sony Xperia XA Ultra Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
60 Sửa main ic sóng Sony Xperia Z Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
61 Sửa main ic sóng Sony Xperia Z Ultra Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
62 Sửa main ic sóng Sony Xperia Z1 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
63 Sửa main ic sóng Sony Xperia Z1 Compact Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
64 Sửa main ic sóng Sony Xperia Z2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
65 Sửa main ic sóng Sony Xperia Z3 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
66 Sửa main ic sóng Sony Xperia Z3 Compact Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
67 Sửa main ic sóng Sony Xperia Z4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
68 Sửa main ic sóng Sony Xperia Z5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
69 Sửa main ic sóng Sony Xperia Z5 Premium Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
70 Sửa main ic sóng Xiaomi Mi 4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
71 Sửa main ic sóng Xiaomi Mi 4c Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
72 Sửa main ic sóng Xiaomi Mi 5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
73 Sửa main ic sóng Xiaomi Mi Max Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
74 Sửa main ic sóng Xiaomi Redmi Note 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
75 Sửa main ic sóng Xiaomi Redmi Note 3/Pro Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
76 Sửa main ic sóng Xiaomi Redmi Note 4 Prime Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
77 Sửa main ic sóng Xiaomi Redmi Note 4/4x Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày 1 tháng
Xem thêm
 • Thời gian sửa chữa bảo hành lấy ngay từ 1-2 tiếng
 • Kiểm tra máy miễn phí, không sửa không sao
 • Vệ sinh máy

Địa chỉ sửa chữa

 • Viện Di Động – 605 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10, TP.HCM
 • Viện Di Động – 51 Lê Văn Việt, Quận 9
 • Viện Di Động – 367 Quang Trung, Q. Gò Vấp
 • Viện Di Động – 177 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
 • Viện Di Động – 241 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận
 • Viện Di Động – 250 Đường 3.2, Quận 10
 • Viện Di Động – 62A Trần Quang Khải, Quận 1

Mô tả chi tiết Sửa main ic sóng

Smartphone ngày càng mở rộng nhiều tính năng hấp dẫn nhưng nghe gọi vẫn là chức năng chính yếu nhất. Tình trạng dế yêu mất sóng hay không nhận sóng xảy ra gây rất bất tiện cho người dùng. Chỉ cần đến Viện Di Động sửa main ic sóng là bạn có thể sử dụng được ngay.

Dù bạn kỹ lưỡng đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi bất cẩn không mong muốn khiến điện thoại của bạn  hư hỏng. Bạn nên tìm hiểu kỹ về tình trạng để biết chính xác lỗi trên máy là gì và đưa ra giải pháp đúng đắn nhất.

Tình trạng mất sóng xảy ra trên iPhone

Dấu hiệu mất sóng điện thoại

 • Điện thoại hoàn toàn không có sóng khiến bạn không thể nghe gọi hoặc nhắn tin
 • Cột sóng có xuất hiện nhưng mức sóng rất thấp, sóng chập chờn lúc có lúc không
 • Có thể còn sóng 2G nhưng không dùng được sóng 3G, bật 3G không có dịch vụ

Nguyên nhân gây mất sóng điện thoại

 • IC trên main của máy bị hỏng
 • Hư công suất 3G

Những trường hợp gây mất sóng điện thoại đều liên quan đến phần cứng của máy. Mỗi nguyên nhân gây mất sóng đều có cách xử lý khác nhau nên giải pháp tốt nhất và an toàn nhất là người dùng nên đưa máy đến những trung tâm sửa chữa uy tín để khắc phục lỗi mà không làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác.

Sửa ic sóng tại Viện Di Động giúp khắc phục hoàn toàn lỗi mất sóng

Vì sao nên sử dụng dịch vụ sửa main ic sóng tại Viện Di Động

Hiện nay không khó để bạn tìm nơi để sửa chữa điện thoại nhưng có lẽ điều khiến bạn quan tâm hơn hẳn chính là chất lượng dịch vụ. Việc sử dụng những linh kiện không đảm bảo nguồn gốc gây nguy hiểm. Do đó người dùng nên kỹ lưỡng trong việc lựa chọn trung tâm sửa chữa điện thoại nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng. Viện Di Động cung cấp dịch vụ sửa main ic sóng với mức giá rẻ, đảm bảo chất lượng.

 • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm cùng tay nghề cao với nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực sửa chữa điện thoại sẽ nhanh chóng tìm ra lỗi mất sóng và sữa nhanh chóng
 • Linh kiện được thay thế được nhập khẩu chính hãng có nguồn gốc rõ ràng đảm bảo uy tín chất lượng trong nhiều năm liền
 • Đảm bảo chi phí sửa chữa rẻ nhất và nhanh chóng nhất có thể để khách hàng có thể lấy ngay khi cần
 • Đảm bảo không xảy ra tình trạng tráo đổi linh kiện của khách hàng
 • Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, tận tâm đảm bảo sự hài lòng cho Quý khách hàng

Xem thêm