Sửa chữa phần cứng

Sửa main ic nguồn

STT Dịch vụ Bảng giá Thời gian Bảo hành/cam kết
1 Sửa main ic nguồn Asus Zenfone 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
2 Sửa main – ic nguồn Asus Zenfone 3 Max Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
3 Sửa main – ic nguồn Asus Zenfone 5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
4 Sửa main – ic nguồn Asus Zenfone 6 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
5 Sửa main – ic nguồn Asus Zenfone Selfie Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
6 Sửa main – ic nguồn iPad 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
7 Sửa main – ic nguồn iPad 3 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
8 Sửa main ic nguồn iPad 4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
9 Sửa main ic nguồn iPad Air 1 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
10 Sửa main ic nguồn iPad Air 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
11 Sửa main ic nguồn iPad Mini 1 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
12 Sửa main ic nguồn iPad Mini 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
13 Sửa main ic nguồn iPad Mini 3 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
14 Sửa main ic nguồn iPad Pro 9.7 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
15 Sửa main ic nguồn iPhone 5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
16 Sửa main ic nguồn iPhone 5c Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
17 Sửa main ic nguồn iPhone 5s Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
18 Sửa main ic nguồn iPhone 5 SE Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
19 Sửa main ic nguồn iPhone 6 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
20 Sửa main ic nguồn iPhone 6 Plus Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
21 Sửa main ic nguồn iPhone 6s Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
22 Sửa main ic nguồn iPhone 6s Plus Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
23 Sửa main ic nguồn iPhone 7 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
24 Sửa main ic nguồn iPhone 7 Plus Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
25 Sửa main ic nguồn LG g Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
26 Sửa main ic nguồn LG G2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
27 Sửa main ic nguồn LG G3 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
28 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy A3 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
29 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy A3 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
30 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy A5 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
31 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy A5 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
32 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy A7 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
33 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy A7 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
34 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy A8 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
35 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy A9 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
36 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy A9 Pro Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
37 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy E5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
38 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy E7 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
39 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy J5 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
40 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy J5 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
41 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy J7 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
42 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy J7 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
43 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy J7 Prime Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
44 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy Note 3 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
45 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy Note 4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
46 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy Note 5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
47 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy Note Edge Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
48 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy S4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
49 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy S5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
50 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy S6 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
51 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy S6 Edge Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
52 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy S6 Edge Plus Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
53 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy S7 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
54 Sửa main ic nguồn Samsung Galaxy S7 Edge Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
55 Sửa main ic nguồn Sony Xperia C4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
56 Sửa main ic nguồn Sony Xperia C5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
57 Sửa main ic nguồn Sony Xperia M4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
58 Sửa main ic nguồn Sony Xperia M5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
59 Sửa main ic nguồn Sony Xperia XA Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
60 Sửa main ic nguồn Sony Xperia XA Ultra Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
61 Sửa main ic nguồn Sony Xperia Z Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
62 Sửa main ic nguồn Sony Xperia Z Ultra Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
63 Sửa main ic nguồn Sony Xperia Z1 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
64 Sửa main ic nguồn Sony Xperia Z1 Compact Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
65 Sửa main ic nguồn Sony Xperia Z2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
66 Sửa main ic nguồn Sony Xperia Z3 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
67 Sửa main ic nguồn Sony Xperia Z3 Compact Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
68 Sửa main ic nguồn Sony Xperia Z4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
69 Sửa main ic nguồn Sony Xperia Z5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
70 Sửa main ic nguồn Sony Xperia Z5 Premium Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
71 Sửa main ic nguồn Xiaomi Mi 4 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
72 Sửa main ic nguồn Xiaomi Mi 4c Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
73 Sửa main ic nguồn Xiaomi Mi 5 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
74 Sửa main ic nguồn Xiaomi Mi Max Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
75 Sửa main ic nguồn Xiaomi Redmi Note 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
76 Sửa main ic nguồn Xiaomi Redmi Note 3/Pro Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
77 Sửa main ic nguồn Xiaomi Redmi Note 4/4x Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
78 Sửa main ic nguồn Xiaomi Redmi Note 4 Prime Liên hệ hotline: 1900.2057 3-5 ngày Liên hệ hotline 19002057
Xem thêm
 • Thời gian sửa chữa bảo hành lấy ngay từ 1-2 tiếng
 • Kiểm tra máy miễn phí, không sửa không sao
 • Vệ sinh máy

Địa chỉ sửa chữa

 • Viện Di Động – 605 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10, TP.HCM
 • Viện Di Động – 51 Lê Văn Việt, Quận 9
 • Viện Di Động – 367 Quang Trung, Q. Gò Vấp
 • Viện Di Động – 177 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
 • Viện Di Động – 241 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận
 • Viện Di Động – 250 Đường 3.2, Quận 10
 • Viện Di Động – 62A Trần Quang Khải, Quận 1

Mô tả chi tiết Sửa main ic nguồn

Nếu bạn đã từng gặp tình trạng dế yêu của mình không lên nguồn, nóng bất thường, rất có thể ic nguồn của máy bị hư. Lúc này bạn chỉ có thể đem máy đến ngay các trung tâm sửa chữa uy tín như Viện Di Động để sửa main ic nguồn thì máy mới hoạt động bình thường trở lại.

Dù bạn kỹ lưỡng đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi những bất cẩn không mong muốn khiến điện thoại của bạn hư hỏng. Bạn nên tìm hiểu kỹ về tình trạng để biết chính xác lỗi trên máy là gì và đưa ra giải pháp đúng đắn nhất.

Tình trạng máy đột ngột tắt màn hình và không lên nguồn 

Dấu hiệu hư main – ic nguồn

 • Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi máy hư ic nguồn chính là đang lúc bạn sử dụng thì máy nóng lên bất thường, khi sạc pin thì máy càng nóng hơn nữa nhưng điện thoại không lên pin hoặc lên pin nhưng hết nhanh chóng dù mới sạc đầy và sử dụng rất ít.
 • Máy tự nhiên tắt màn hình nhưng khi mở lại nguồn thì không lên
 • Khi bạn đang nâng cấp hệ điều hành thì đột nhiên máy tự tự tắt nguồn và không khởi động lên nguồn được

Nguyên nhân điện thoại bị hư main – ic nguồn

 • Điện thoại bị va đập mạnh hoặc bị nước ngấm vào bên trong máy khiến ic nguồn bị chập mạch và hư hỏng
 • Sử dụng pin sạc kém chất lượng khiến máy bị xuống cấp gây chập mạch và hỏng ic nguồn
 • Do lỗi ic nguồn từ nhà sản xuất

Sửa ic nguồn tại Viện Di Động một cách nhanh chóng và đảm bảo chất lượng

Vì sao nên sử dụng dịch vụ sửa main ic nguồn tại Viện Di Động

Viện Di Động tự hào là trung tâm sửa chữa điện thoại uy tín chất lượng và được khách hàng tin tưởng trong nhiều năm liền. Với sự tận tâm của đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp cùng mức giá sửa chữa rẻ nhất , dịch vụ sửa main ic nguồn của Viện Di Động sẽ làm hài lòng quý khách hàng.

 • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm cùng tay nghề cao với nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực sửa chữa điện thoại sẽ sửa main ic nguồn trên điện thoại của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả
 • Linh kiện được thay thế được nhập khẩu chính hãng có nguồn gốc rõ ràng đảm bảo uy tín chất lượng trong nhiều năm liền
 • Đảm bảo chi phí sửa chữa rẻ nhất và nhanh chóng nhất có thể để khách hàng có thể lấy ngay khi cần
 • Đảm bảo không xảy ra tình trạng tráo đổi linh kiện của khách hàng
 • Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, tận tâm đảm bảo sự hài lòng cho Quý khách hàng

Xem thêm