Sửa chữa phần cứng

Sửa main ic camera

STT Dịch vụ Bảng giá Thời gian Bảo hành/cam kết
1 Sửa main – ic camera Asus Zenfone 3 Max Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
2 Sửa main – ic camera Asus Zenfone 5 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
3 Sửa main – ic camera Asus Zenfone 6 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
4 Sửa main – ic camera Asus Zenfone Selfie Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
5 Sửa main – ic camera iPad 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
6 Sửa main – ic camera iPad 3 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
7 Sửa main – ic camera iPad 4 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
8 Sửa main – ic camera iPad Air 1 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
9 Sửa main – ic camera iPad Air 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
10 Sửa main – ic camera iPad Mini 1 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
11 Sửa main – ic camera iPad Mini 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
12 Sửa main – ic camera iPad Mini 3 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
13 Sửa main – ic camera iPhone 4 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
14 Sửa main – ic camera iPhone 4S Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
15 Sửa main – ic camera iPhone 5 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
16 Sửa main – ic camera iPhone 5C Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
17 Sửa main – ic camera iPhone 5S Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
18 Sửa main – ic camera iPhone 6 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
19 Sửa main – ic camera iPhone 6 Plus Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
20 Sửa main – ic camera iPhone 6S Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
21 Sửa main – ic camera iPhone 6S Plus Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
22 Sửa main – ic camera iPhone 7 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
23 Sửa main – ic camera iPhone 7 Plus Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
24 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy A3 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
25 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy A3 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
26 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy A5 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
27 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy A5 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
28 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy A7 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
29 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy A7 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
30 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy A8 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
31 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy A9 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
32 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy A9 Pro Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
33 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy J5 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
34 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy J5 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
35 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy J7 2015 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
36 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy J7 2016 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
37 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy J7 Prime Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
38 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy Note 3 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
39 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy Note 4 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
40 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy Note 5 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
41 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy Note Edge Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
42 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy S4 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
43 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy S5 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
44 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy S6 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
45 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy S6 Edge Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
46 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy S6 Edge Plus Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
47 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy S7 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
48 Sửa main – ic camera Samsung Galaxy S7 Edge Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
49 Sửa main – ic camera Sony Xperia C4 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline1900 2057
50 Sửa main – ic camera Sony Xperia C5 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
51 Sửa main – ic camera Sony Xperia M4 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
52 Sửa main – ic camera Sony Xperia M5 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
53 Sửa main – ic camera Sony Xperia XA Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
54 Sửa main – ic camera Sony Xperia XA Ultra Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
55 Sửa main – ic camera Sony Xperia Z Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
56 Sửa main – ic camera Sony Xperia Z1 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
57 Sửa main – ic camera Sony Xperia Z1 Compact Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
58 Sửa main – ic camera Sony Xperia Z2 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
59 Sửa main – ic camera Sony Xperia Z3 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
60 Sửa main – ic camera Sony Xperia Z3 Compact Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
61 Sửa main – ic camera Sony Xperia Z4 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
62 Sửa main – ic camera Sony Xperia Z5 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
63 Sửa main – ic camera Sony Xperia Z5 Premium Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
64 Sửa main – ic camera Xiaomi Mi 4 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
65 Sửa main – ic camera Xiaomi Mi 4C Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
66 Sửa main – ic camera Xiaomi Mi 5 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
67 Sửa main – ic camera Xiaomi Mi Max Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
68 Sửa main – ic camera Xiaomi Redmi Note 2 Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
69 Sửa main – ic camera Xiaomi Redmi Note 3/Pro Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
70 Sửa main – ic camera Xiaomi Redmi Note 4 Prime Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
71 Sửa main – ic camera Xiaomi Redmi Note 4/4X Liên hệ hotline: 1900.2057 2 tiếng Liên hệ hotline 1900 2057
Xem thêm
 • Thời gian sửa chữa bảo hành lấy ngay từ 1-2 tiếng
 • Kiểm tra máy miễn phí, không sửa không sao
 • Vệ sinh máy

Địa chỉ sửa chữa

 • Viện Di Động – 605 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10, TP.HCM
 • Viện Di Động – 51 Lê Văn Việt, Quận 9
 • Viện Di Động – 367 Quang Trung, Q. Gò Vấp
 • Viện Di Động – 177 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
 • Viện Di Động – 241 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận
 • Viện Di Động – 250 Đường 3.2, Quận 10
 • Viện Di Động – 62A Trần Quang Khải, Quận 1

Mô tả chi tiết Sửa main ic camera

Sau một thời gian sử dụng, main ic camera của bạn có thể sẽ bị lỗi, hư khiến không thể chụp ảnh. Thay main ic camera là cách để camera hoạt động bình thường và cho những bức hình đẹp

Bạn đang có nhu cầu sửa main ic camera, bạn nên tìm một địa chỉ bảo hành uy tín như Viện Di Động. Chúng tôi sẽ mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất và giá cả phải chăng.

Những dấu hiệu bạn cần phải sửa main ic camera

Nếu chiếc điện thoại của bạn có những dấu hiệu sau thì đã đến lúc bạn nên cân nhắc sửa main ic camera:

 • Khi mở ứng dụng camera màn hình tối om chỉ có một màu đen hoặc màu trắng
 • Giữ im camera có độ giật rung theo nhịp, camera bị nhiễu, hình ảnh bị sai màu
 • Chụp ảnh không thể lấy nét, hình ảnh sau khi chụp bị mờ và nhòe, không thể zoom hình
 • Cần thay camera sau điện thoại khi xuất hiện các viết sọc màu mỗi khi mở camera

Nếu mở camera nhưng tối thui thì có thể smartphone của bạn đã bị hư main ic camera 

Nguyên nhân khiến main ic camera bị hư:

Dưới đây là những nguyên nhân khiến main ic camera bị hư:

 • Điện thoại bị rơi vỡ, va đập ảnh hưởng đến các vi mạch của camera, hoặc khiến camera bị bể
 • Camera bị va đập mạnh trong quá trình sử dụng
 • Điện thoại bị dính nước cũng là nguyên nhân khiến main ic camera bị hư không sử dụng được

Điện thoại bị rơi vỡ gây nên tình trạng hư main ic camera

Lý do nên chọn thay camera sau LG giá rẻ tại Viện Di Động?

Viện Di Động luôn tự hào là trung tâm sửa chữa, bảo hành điện thoại uy tín, chất lượng. Chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, trong đó nổi bật là dịch vụ sửa main ic camera giá rẻ chất lượng cao.

 • Tất cả các linh kiện sửa chữa đều nguyên zin 100%, chính hãng và đảm bảo chất lượng
 • Cam kết không xảy ra tình trạng tráo đổi linh kiện của khách hàng
 • Quy trình sửa chữa minh bạch được thực hiện trực tiếp trước mặt khách hàng.Chất lượng dịch vụ sửa main ic camera với mức giá phải chăng, đảm bảo chất lượng
 • Thời gian sữa chữa nhanh chóng, uy tín, khách hàng có thể lấy ngay
 • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, vui vẻ và thân thiện cùng thiết bị hiện đại.

Xem thêm