Về Viện Di Động

Thủ thuật

Thông tin rò rỉ: Phải cho đến iPhone 13 mới có màn hình ProMotion 120Hz

Thông tin rò rỉ: Phải cho đến iPhone 13 mới có màn hình ProMotion 120Hz
Thông tin rò rỉ: Phải cho đến iPhone 13 mới có màn hình ProMotion 120Hz