Về Viện Di Động

Tin tức

Apple xác nhận iPhone 11 dùng dữ liệu BeiDou của Trung Quốc

Apple xác nhận iPhone 11 dùng dữ liệu BeiDou của Trung Quốc
Apple xác nhận iPhone 11 dùng dữ liệu BeiDou của Trung Quốc